Головна » 2016 » Серпень » 17 » Національно-патріотичне виховання дошкільнят
11:18
Національно-патріотичне виховання дошкільнят
СТВОРЕНО ПРОГРАМУ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ Щоб робота з патріотичного виховання була успішною, системною, потрібні ґрунтов¬ні методичні розробки й цілісні програми. На¬разі вже створено першу парціальну програму національно-патріотичного виховання дітей до¬вкільного віку "Україна — моя Батьківщина" (ав¬тори: Ірина Кичата, головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої та професійної освіти управління дошкільної, загальної серед¬ньої, професійної та вищої освіти департаменту освіти і науки Запорізької ОДА; Олена Каплу-товська, старший викладач кафедри дошкільної освіти Запорізького ОІППО; Юлія Палець, вихо-затель-методист ДНЗ № 286 "Полунична галяви¬на" М.Запоріжжя). Програма схвалена для вико¬ристання в дошкільних навчальних закладах (лист ШШЗО від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-85). зграмові завдання охоплюють такі напрями роботи : ♦ формування любові до рідного краю (почут¬тя причетності до рідного дому, сім'ї, дитя¬чого садка, міста); ♦ ознайомлення дітей з історією, життям і побу¬том народу України у минулому і сьогоденні; ♦ сприяння усвідомленню важливості духов¬но-моральних взаємин між людьми; ♦ виховання поваги до культурної спадщини народу та сучасного мистецтва; ♦ формування розуміння власних національних особливостей та то лерантного ставлення до пред¬ставників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, сусідів, інших людей; ■ культивування кращих рис україн¬ської ментальності — волелюбнос¬ті, справедливості, доброти, чес¬ності, працелюбності, бережного ставлення до природи; ♦ фомування мовленнєвої культури. Особливість програми — орієнтація на сучасне життя й реалії, в яких живуть нинішні діти. Програма розрахована на дітей 5-6-го років життя, адже саме цей вік, коли особливо активізується інтерес малят до соціального світу, суспільних явищ, можна вважати найсприятливішим для початку цілеспрямованого і систематичного національ¬но-патріотичного виховання. Однак це не озна¬чає, що з молодшими вихованцями робота не проводиться. Базовим у формуванні в них патріо¬тичних почуттів є накопичення соціального досві¬ду життя у найближчому оточенні, прилучення до його культури, родинних традицій. Отже, основна увага педагогів, які працюють з дітьми раннього та молодшого дошкільного віку, має бути спря¬мована на виховання любові до родини та рідно¬го дому. Програмові завдання реалізуються під час ор¬ганізованої навчально-пізнавальної діяльності та у повсякденні. Спеціально організовані заняття (заняття-екскурсії, заняття-бесіди, заняття-ігри) про¬водяться фронтально або у підгрупах: з дітьми середньої групи — двічі на місяць (тривалість — 20-25хв), старшої — 4 рази на місяць (25-30хв). Велика увага приділяється організації соціаль¬но значущої діяльності дітей. Тобто дошкільнята беруть участь у різних колективних справах (на¬приклад, у заходах з благоустрою, прибирання території садочка), їх залучають до благодійних акцій, які проводять дорослі. Батьки теж мають бути активними учасниками освітнього процесу, спільної з дітьми діяльності.
Переглядів: 348 | Додав: ds44 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]