Інформативні повідомлення

    

Увага! Шановні батьки !

З 01 вересня 2019р. згідно рішення сесії міської ради від 14.06.2019р. №2000 « Про зміну типу Херсонського ясла-садка №44 комбінованого типу Херсонської міської ради та затвердження його Статуту в новій редакції» змінено тип Херсонського ясла-садка № 44 комбінованого типу Херсонської міської ради на Херсонський заклад дошкільної освіти № 44 Херсонської міської ради.

Порядок

організації пропускного режиму та

правил відвідування

Херсонського ясел-садка №44

комбінованого типу

Херсонської міської ради

 

1.Загальні засади

1.1.Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування ясел-садка (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту»,абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту»,керуючись пунктами 1,2 пукту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти,затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017р.№1669,Рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 19.06.2018 №204 ««Про затвердження Примірного порядку пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти м.Херсона», з метою створення безпечних умов для дошкільників , працівників ясел-садка, запобігання небезпечним ситуаціям, проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладу, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників та вихованців ясел-садка.

Пропускний режим-сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу сторонніх осіб,проїзду транспортних засобів, виносу(вивозу)майна на територію чи з території закладу.Пропускний режим передбачає комплекс спеціальних заходів,направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності закладу, визначає порядок пропуску працівників, вихованців закладу,їх батьків або осіб, що їх замінюють та інших відвідувачів дошкільного закладу.

1.2. Порядок встановлює доступ працівників, вихованців закладу, їх батьків або осіб, що їх замінюють та інших відвідувачів дошкільного закладу на територію та в приміщення закладу, а також порядок занесення та винесення матеріальних цінностей, в’їзду (виїзду)автотранспорту.

1.3. Контроль і забезпечення дотримання пропускного режиму покладається на завгоспа згідно наказу директора.

1.4. Охорона приміщень забезпечується сторожами ясел-садка.(в робочі дні-по графіку чергування,у вихідні та святкові дні-цілодобово)

1.5.Загальний контроль, організація і забезпечення дотримання пропускного режиму покладається на директора ясел-садка.

1.6. Виконання вимог, що визначаються даним порядком є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у яслах-садку , вихованців та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях ясел-садка №44.

1.7. З метою ознайомлення відвідувачів ясел-садка №44 зпропускним режимом і правилами відвідування даний Порядок розміщується в батьківсьеих куточках кожної вікової групи і на офіційному інтернет-сайті закладу. Батьки вихованців ознайомлюються з даним Порядко під підпис.

2.Організація пропусного режиму в ясла-садку№44

2.1.Загальна організація .

2.1.1.Вхід на територію та в приміщення ЗДО дозволяється :

-працівникам з 06:50 (кухарям 05:50) до 18 :30

-вихованцям та їх батькам або особам,що їх замінюють 07:00 до 18:30

-відвідувачам, які не є учасниками освітнього процесу та батькам з особистих питань згідно графіку прийому громадян.

У разі виробничої необхідності (ремонтні роботи, заміна обладнання )у вихідні та святкові дні-за письмовим дозволом директора

2.1.2.Вхід у приміщення здійснюється:

-працівниками та відвідувачами через центральний вхід;

-працівники харчоблоку- через службовий вхід до харчоблоку.

-вихованцями та їх батьками або особами,що їх замінюють:

до групи №1,№2,№3,№4,№5 –через центральний вхід;

до групи №6-через вхід до групи;

2.1.3.В робочі дні вхід до харчоблоку відкривають та закривають кухарі .

2.1.4.У вихідні та святкові дні Центральний та службовий вхід закриті цілодобово.

2.1.5.З 07:00 до 17 :00 пропуск до закладу здійснюється через чергового за графіком.

2.1.6.з 17:00 жо 18:30 відповідальність за знаходження осіб в приміщенні ЗДО несе черговий сторож.

1.1.7. Хвіртка зі сторони вул.Вишневої відкрита з 06:30 до 08:30 та з 16:00 до 18:30

2.2.Пропускний режим для працівників закладу.

2.2.1.Вихователі приймають /віддають дитину особисто батькам або особам, які їх замінюють.У разі,якщо дитину забирає інша особа,батьки зобов’язані надати вихователю письмову заяву та заздалегідь повідомити, що на їх прохання за дитиною прийде інша особа(вказати П.І.Б.особи та ким дитині доводиться вона)

2.2.2.Педагоги зобов’язані заздалегідь попередити адміністрацію закладу про незаплановані/заплановані зустрічі з батьками,а також про час місце та мету.Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити чергового сторожа або відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками.

2.2.3.Працівники зобов’язані проявляти пильність при появі сторонньої особи в приміщенні або на території закладу провести, зателефонувати до адміністрації ЗДО.

2.2.4. Працівники зобов’язані слідкувати, щоб був закритий вхід до приміщення після виходу/повернення дітей з прогулянки.

2.2.5. Працівникам заборонено залишати відчинені двері, хвіртки, впускати на територію чи в приміщення невідомих осіб; залишати без супроводу відвідувачів ЗДО .

2.3.Пропускний режим для батьків вихованців або осіб,що їх замінюють.

  1. Батьки вихованців або особи, які їх замінюють,з особистих питань до адміністрації закладу проходять через центральний вхід згідно графіку прийому громадян, за попередньою домовленістю або за необхідністю.

2.3.2.Вихованці разом з батьками або особами ,що їх замінюють зобов’язані прийти не пізніше 8:15 години.У разі запізнення батьки зобов’язані попередити вихователя про причину запізнення,допуск до групи здійснюється за домовленістю з вихователем.

2.3.3. Батьки зобов’язані дотримуватись режиму роботи групи ,яку відвідує дитина , за потребою забирати протягом робочого дня зателефонувавши вихователю.

2.3.4.БАТьки зобов’язані особисто приводити/забирати дитину із ЗДО,у разі , якщо дитину забирає інша особа батьки зобов’язані надати вихователю письмову заяву, погоджену директором та зазделегіть його повідомити,що на їх прохання за дитиною прийде інша особа .

2.3.5.Батькам не дозволяється приходити до закладу з крупно-габаритними сумками чи валізами та свійськими тваринами.

2.3.6.Особисті питання до вихователів вирішуються з 07:00 до 8: 30 годин.В інший час педагог працює з групою дітей і його не рекомендується відволікати.

2.3.7.Для батьків новоприбулих дітей протягом адапційного періоду встановлюється пропускний режим за домовленістю з вихователем.

2.3.8.Батькам та особам ,що їх замінюють, забороняється залишати без нагляду своїх дітей, залишати відкритими двері в приміщеннях закладу та групи.

2.4.Контрольно-пропускний режим для відвідувачів закладу

2.4.1. Відвідувачі проходять у будівлю ЗДО тільки через центральний вхід.

2.4.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують ЗДО за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі – Журнал).

2.4.3. Посадові особи, які прибули до ЗДО з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

2.4.4. Групи осіб, що відвідують ЗДО для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням директора та з відповідною реєстрацією а журналі.

2.4.5. На прийом до директора ЗДО, за попередньою домовленістю або в дні прийому відвідувачі пропускаються:

- в одязі, прийнятому в державних установах;

-з виключеними мобільними телефонами;

- в адекватному стані (визначається візуально).

2.4.6. Для виклику працівника ЗДО або представника адміністрації необхідно натиснути кнопку дзвінка.Черговий реєструє відвідувача та супроводжує викликає необхідну особу.

2.4.7. При відвідуванні ЗДО відвідувач зобов’язаний за проханням відповідальної особи надати на візуальний огляд принесені з собою речі, які викликають підозру, для недопущення внесення в будівлю ЗДО алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

2.4.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, відповідальна особа затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику адміністрації ЗДО та діє у відповідності до отриманих вказівок.

2.4.9. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі ЗДО, відповідальна особа діє за вказівками директора закладу або його заступника.

2.4.10. Прохід територією ЗДО дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації знаходження на території ЗДО та прохід нею стороннім особам заборонено.

2.5. Пропускний режим для автотранспортних засобів

2.5.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію ЗДО здійснюється за розпорядженням директора.Завезення продуктів здійснюється згідно графіку та маршруту.

2.5.2. Допуск без обмежень на територію ЗДО дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

2.5.3. Паркування автомобільного транспорту на території ЗДО без дозволу адміністрації заборонено.

3.Правила поведінки відвідувачів ясел-садка

3.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні ЗДО зобов’язані:

3.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

3.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, дошкільників та інших відвідувачів ЗДО.

3.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників ЗДО.

3.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, працівниками ЗДО їх службових обов’язків.

3.1.5 Зберігати черговість на прийомі до директора (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

3.1.6. Бережливо ставитися до майна ЗДО, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.

3.1.7. При вході до будівлі ЗДО відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у відповідальної особи з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі ЗДО.

3.2. Відвідувачам ЗДО забороняється:

ЗВІТ

на зборах колективу та батьків

Директора ЗДО №44 Боровик Т.В.

за 2018/2019 навчальний рік

Завдання звітування :

1.Забезпечити прозорість,відкритість та демократичність управління ЗДО.

2.Стимулювати вплив громадкості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом освіти

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер'єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп'ютерної техніки.

Наповнюваність закладу дошкільної освіти складає 100 % від проектної потужності. Групи комплектувались переважно у серпні за електронною чергою. В закладі виховується 31 дитина , які отримують пільги згідно чинного законодавства .

Кожна дитина неповторна і унікальна від природи , нашим завданням було допомогти їй реалізувати свої здібності, зацікавити освітньою діяльністю вихованців, викликати в них бажання знати, діяти, експери-ментувати .

Форми і методи роботи з дітьми передбачали інтеграцію екологічного, економічного,соціально-морального виховання ,формування у них ціннісного ставлення до довкілля ,громадянської позиції,вміння жити в гармонії зі світом .

Перевага надавалася інтерактивним методам –лепбуки, бізіборди; комплексні, комбіновані заняття сприяли формуванню у дошкільників звичок і моделей поведінки,які є основою якісного життя.

Фахове зростання педагогів залишається актуальним, адже суспільство і педагогічна наука стрімко розвивається.Моїм завданням було створення такого освітнього простору для педагогів,яке б забезпечувало їхні професійні потреби і відповідало їхнім інтересам.Згідно графіка всі педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації при ХАНО,брали активну участь у методичних об’єднаннях міста,у всеукраїнських науково-практичних семінарах, авторських семінарах (Т.Аксьонова,О.Деркач ,Г.Чепурний,Л.Шульга ).

Інноваційний характер освітньої діяльності, використання сучасних виховних та навчальних технологій педагогами дали позитивні результати:середній рівень знань дітей за освітніми лініями у межах Базового компонента дошкільної освіти становив у вересні 88%,у травні 95%.

Заслуговує на увагу робота гуртків на безоплатній основі за напрямами:

-художньо-естетичний -(вихователь Панасенко С.М.,музичний керівник Черненко О.О.);

Логіко-математичний -(вихователь Воронова т.в.);

-Фізкультурно-оздоровчий-(вихователі Смільницька Г.Я.,Падалка І.В.).

Гуртковою роботою було охоплено 140 дітей,які показали кращі результати у засвоєнні програмового матеріалу.За результатом гурткової роботи в ЗДО проводились виставки, конкурси, змагання, квести,творчі звіти.

Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: методичними розробками, рекомендаціями ,наочними таблицями та картинами.

Особливо треба відзначити глибоку підготовку і якісне проведення занять такими педагогами : Ільїною Оксаною Олександрівною, Панасенко Світланою Михайлівною, Ковбасюк Оленою Василівною, Падалка Іриною Віталіївною, Вороновою Тетяною Володимирівною..

Під постійним контролем були організація харчування,медичного обслуговування, охорони праці та безпеки життєдіяльності, соціальний захист учасників освітнього процесу.Як результат – в минулому навчальному році не було спалахів кишкових захворювань та інфекційних хвороб,випадків травматизму серед працівників та дітей.

  • Блок для надання медичних послуг містить: робочий кабінет медичного працівника Медичний кабінет ЗДО укомплектований всим необхідним для роботи.Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби невідкладнолї медичної допомоги відбувається відповідно до нормативно-правових документів медичною сестрою закладу Сестрою медичною старшою та адміністрацією закладу впродовж 2018/2019 нр. здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом. Систематично проводилося обстеження всіх дітей ЗДО медичними працівниками районної лікарні, щоденний огляд працівників харчоблоку на наявність захворювань Тому вірогідність зараження дитини у садку зведена до мінімуму. Постійно велась робота щодо профілактики застудних захворювань, загартування, формування у дітей системи валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища. Аналіз стану здоров’я вихованців згідно зі статистичним звітуванням форми 85-К свідчить про поступове зниження рівня захворюваності по ЗДО – з 6,9 дітодня на 1 дитину у 2018 році до 4,8 дітоднів у 2019 році Тобто захворюваність у поточному навчальному році частково знизилась.

Також проводиться санітарно-просвітницька робота з дітьми та батьками, медична сестра випускає санітарні бюлетні ,вихователі у батьківських куточках розміщують інформацію для батьків.З батьками медсестра проводила семінари,консультації. У 2018/2019навчальному році виділено кошти у розмірі 300 грн.на придбання медикаментів першої невідкладної допомоги.

ЗДО забезпечений педагогічними кадрами,технічним персоналом на 100%.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 17.04.2006 за №298/227.

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019
навчальному році здійснювалось за перспективним меню. За результатами
аналізу виконання норм харчування за звітній період складає 89%.

Причиною такого недовиконання норм в харчуванні є підвищення цін на продукти харчування.

Вихователі і помічники вихователів беруть участь в організації харчуван-ня,ознайомлені з питаннями їхнього гігієничного виховання.Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними,з чистими руками,сидіти за столом правильно та користуватися столовими приборами.Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком.

Батьки вихованців залучалися до контролю за організацію харчування(спостереження в групах, обговорення меню,виконання натуральних норм харчування).Про що свідчать матеріали Ради з харчування.

Порушень у дотриманні санітарно-гігієничних вимог під час організації харчування дітей у приписах не зафіксовано.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

Велика увага приділялась питанню попередження дитячого побутового травматизму, поводження на вулиці, пожежній безпеці. Для проведення тренінгів, практичних занять залучались спеціалісти з УНС, патрульної поліції.

Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.Тому завданнями нашого ЗДО у 2018/2019 навчальному році з профілактики травматизму були:поліпшення якості освітньої роботи щодо питань особистої безпеки та захист життя; удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формуванняу дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Актуальним було питання наступності дошкільної та початкової ланки освіти.Налагоджена взаємодія між ЗДО та ЗЗСО №4 на основі угоди про співпрацю та здійснювалися заходи за інформаційно-просвітницькими та практичними напрямами:

-взаємовідвідування відкритих заходів;

-проведення спільних семінарів,педрад,тематичних виставок;

-обмін педагогічним досвідом;

З різних питань щодо реалізації наступності між ЗДО та початковою ланкою освіти.

Як результат роботи-проведенні бесіди з дітьми, анкетування батьків показало позитивну динаміку якості підготовки дітей до навчання в школі.

Педагоги організовують роботу з сім’єю відповідно до умов життя,складу сім’ї, психологічного мікроклімату. Проведені тематичні, індивідуальні консультації, бесіди, Дні відкритих дверей сприяли поширенню педагогічних знань серед батьків, роз’яснювальній роботі щодо раціональної організації режиму дня дошкільника, розвитку його здібностей і нахилів, індивідуального підходу.Батьки беруть участь у проведенні свят, виставок, розваг,благодійних акціях.

Створені у всіх вікових групах інформаційні куточки для батьків, експрес-інформації допомагають батькам краще орієнтуватися з питань напрямків діяльності закладу, еколого-валеологічного, правового виховання, оздоровчою роботою. Залежно від потреб, батьки отримують літературу, звукові листи та відеоматеріали з добіркою персональних порад. Педагоги своєчасно реагують на запити і зацікавленість батьків вихованням дітей,про що свідчать наявні в кожній групі «Скриньки довіри».

Система проведення заходів сприяла збільшенню кількості батьків,які приймали участь у внутрішньо дошкільних заходах на 15%.Ми завжди готові позитивно поставитися до проявів батьківської ініціативи і творчості, уміти не лише повчати батьків,а й вчитися у них.

  • та відповідальним напрямом у роботі ЗДО є зміцнення та розвиток матеріально-технічного забезпечення . Наш заклад є комунальною власністю. Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно кошторису. Виділені бюджетні фінансові асигнування 100% забезпечують захищені статті. Так у 2018році було виділено 3 179 099 грн., кошти отримані в повному обсязі.На 2019рік виділено у бюджеті на наш ЗДО 3 471 653 грн.,по травень місяць кощти отримані в повному обсязі.

Позабюджетні кошти : від надання додаткових освітніх послуг,допомога фізичних осіб у сумі-56 325грн.