Дистанційна  робота  з дітьми та батьками під час карантину.з 06.04.по 30.04.2020р.з 04.05 по 29.05.2020 проводиться вихователями онлайн:Viber-чат;YouTube/

 

Все про булінг

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

Що необхідно знати про булінг / цькування/:

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого,-тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є: систематичність (повторюваність) діяння; наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності); дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого ;

 

Правила поведінки здобувача освіти

Здобувачі освіти мають право на:

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; -повагу.людської.гідності; - захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь- яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

  • гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; - відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля; - дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти; - повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами ясла-садка

Заходи,спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

  1. Створювати безпечне освітнє середовище ,вільне від насильства.
  2. Проводити інформаційну роботу серед учасників освітнього процесу з питання запобігання булінгу.
  3. Надавати соціальну та психолого-педагогічну допомогу здобувачам освіти,які вчинили булінг ,стали свідком чи постраждалими від булінгу.
  4. Своєчасно реагувати на заяви про випадки булінгу в закладі освіти.