ШАНОВНІ БАТЬКИ! Ясла -садок №44 запрошує батьків , діти яких вперше прийдуть до закладу

на батьківські збори 23 липня 2019р. в 9годин. Адміністрація .

Все про булінг

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

Що необхідно знати про булінг / цькування/:

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого,-тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є: систематичність (повторюваність) діяння; наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності); дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого ;

 

Правила поведінки здобувача освіти

Здобувачі освіти мають право на:

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; -повагу.людської.гідності; - захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь- яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

 • гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; - відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля; - дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти; - повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами ясла-садка

Заходи,спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

 1. Створювати безпечне освітнє середовище ,вільне від насильства.
 2. Проводити інформаційну роботу серед учасників освітнього процесу з питання запобігання булінгу.
 3. Надавати соціальну та психолого-педагогічну допомогу здобувачам освіти,які вчинили булінг ,стали свідком чи постраждалими від булінгу.
 4. Своєчасно реагувати на заяви про випадки булінгу в закладі освіти.

 

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

1. Поводьтеся так, щоб діти відчували себе зігрітими любов'ю й росли здатними дарувати любов.

2. Забезпечте чіткий режим і змістовне життя дітей. Це сприятиме формуванню позитивних звичок.

3 Хваліть за старанність і докладені зусилля, а не за результат. Тоді діти не боятимуться помилок і охоче набуватимуть нового досвіду.

4.Прищеплюйте правильне ставлення до успіху й невдачі: успіх- результат праці та старанності, а невдача крок до успіху.

5 Спілкуйтеся мудро й толерантно. Кожна дитина має відчувати, що ви її приймаєте та розумієте.

6. Виховуйте оптимістичне ставлення до життя. Що оптимістичніша дитина, то вона щасливіша.

7. Довіряйте дітям. Завжди цікавтеся їхньою думкою. Коли діти відчувають довіру, то намагаються виправдати сподівання.

8.Спілкуйтеся та взаємодійте на рівних. При цьому зважайте на вік дітей та їхній життєвий досвід.

 1. Уникайте кепкування та грубощів, не принижуйте гідність дітей. Спонукайте їх доброзичливо ставитися до інших. 10. Будьте послідовними у своїх вимогах. Перш ніж висували їх, упевніться в справедливості та обґрунтованості .

 

 

Долаємо агресію

 • Поясніть дитині , що кожна людина має право на прояв своїх почутів та емоцій, голов­не навчитися керувати ними, а не бездумно й безконтрольно піддаватися їхньому впливу.
 • Важливо вчитися самим I навчити дтей не заганяти емоційне напруження всередину, а виражати його адекватними, неруйнівними способами.
 • Допомагайте сину чи доньці опановувати навички безконфліктної поведінки: аргументовано відстоювати свою думку, виражати свої емоції прийнятними словами, інтонацією, діями. Якщо в сам'ї не вдаються до методівізичного виховання", всебічно обговорюють гострі ситуації й шукають компроміси, то дитина засвоює такий стиль поведінки як позитивну життєву настанову.
 • Якщо в малюка з'являються ознаки агресивної поведінки, слід насамперед проаналізувати, чи не є вони проявами хвороби.
 • Якщо дитина вступила в бійку, захищаючи від зазіхань інших малят свої іграшки, необхідно пояснити, що діти зовсім не бажають їй нічого поганого. Їм просто хотілося побавитися разом з таким вихованим хлопчиком (д!вчинкою), у якого) є чудові іграшки.
 • Якщо дитина говорить, що хтось її скривдив і довелося дати відсіч, не треба сварити її. Якщо "фізичні" заходи протидії були виправданими, необхідно визнати це. Малюков! слід пояснити, що бажано не битися, а шукати ігші способи. Але вимагати бути зовсім пасивним не можна.
 • Якомога частше ставте дітям запитання: "Чого тобі хочеться? А як краще це зробити? Чому?".
 • Для дитини немае значения, яким способом привернути увагу дорослих негативним чи позитивним. Тому треба намагатися якомога частше надавати взаємодії з дитиною позитивного відтінку.
 • 3 агресивними дітьми доцільно використовувати арттерапію, роботу з піском, глиною, малювання, аплікацію, оригамі, ігри з мильними бульбашками.
 • Загалом, найважливішюю виховною аксіомою, на якій має грунтуватися індивідуальний підхід до кожної дитини (агресивний малюк не є винятком), є така: "Усе виховання тримається на одному слові любити!". Дітей треба просто любити...

 

Загартування дітей дошкільного віку

Загартування дітей дошкільного віку вимагає обережного підходу й відповідального ставлення. Під час загартувальних процедур дотримуйтеся загальних принципів Дошкільне тіловиховання в літній період

Принципи загартування дітей дошкільного віку:

 • систематичність поступовість
 • послідовність
 • емоційний фон
 • комплексність
 • індивідуальний підхід

Систематичність:

    • Загартовуйте дитину систематично.
    • Систематичні гартувальні процедури сприяють утворенню стійких рефлексів. У дітей вони можуть швидко згасати, якщо порушити цей принцип. Тому проводьте процедури цілий рік, навіть узимку й за несприятливих погодних умов.

Поступовість:

 • Збільшуйте час процедури загартування дітей поступово.
 • Тренування механізмів терморегуляції відбувається в тих випадках, коли перед організмом щоразу постають складніші завдання.
 • Поступово: знижуйте температуру повітря збільшуйте площу організму, яку піддаєте впливу продовжуйте тривалість процедур.
 • Пам’ятайте, що стан теплового дискомфорту може призвести до захворювання, особливо в дітей раннього віку.

Послідовність:

 • Послідовно збільшуйте інтенсивність впливів на організм. Наприклад, до сонячних процедур слід переходити лише після звикання до повітряних ванн.

Емоційний фон:

Проводьте гартувальні процедури на позитивному емоційному фоні — під музику, в ігровій формі тощо.

Пам’ятайте: негативне ставлення дитини до процедур перешкоджає формуванню умовно-рефлекторних зв’язків.

Комплексність:

 • Застосовуйте гартувальні процедури в комплексі з іншими фізкультурно-оздоровчими заходами.
 • Повітряні ванни поєднуйте з рухливими іграми, фізичними вправами.
 • Комбінуйте гартувальні впливи на різних ділянках тіла, чергуйте місцеві й загальні процедури.

Індивідуальний підхід:

 • Враховуйте вікові та індивідуальні особливості організму дитини, стан її здоров’я.
 • Пам’ятайте: терморегуляція дошкільників відрізняється від терморегуляції дорослих.
 • Кількість поверхнево розміщених кровоносних судин у дитини більша, тож і тепловіддача вища. В одних випадках настає швидке переохолодження, в інших — швидке перегрівання.
 • БЕРЕЖІТЬ ДИТИНСТВО: ПОРАДИ БАТЬКАМ
 • У яких би складних умовах ми, дорослі, не перебували, які б справи нас не захоплюва­ли, ми повинні усвідомити аксіому життя: наші діти, їхнє життя — це найвищі цінності.
 • Діти пробачать нам усі наші помилки і слаб­кості, крім байдужості та лицемірства. Саме бай­дужість батьків діти часто сприймають як покарання, свідчення своєї непотріб­ності й від цього страждають. Подаруй­те дитині відчуття потрібності, любові! Відкрийте їй своє серце!
 • Говоріть з дитиною — це безцінні хвилини, як для вас, такі для неї, оскіль­ки кожна людина у найскрутніші часи подумки завжди повертається до свого "золотого часу" — дитинства. Саме ці спогади можуть стати тими позитивни­ми психологічними якорями, які у тяж­ких життєвих ситуаціях допомагають виводити людину в її ресурсний стан, долати негаразди і йти по життю далі з любов'ю й радістю у серці.
 • Пам'ятайте: якщо ви погано виховуєте своїх дітей, усі ваші досягнення, навіть блискуча кар'єра, не матимуть жодного значення. Головна ваша місія — виховати гармонійну, успішну, щас­ливу особистість.
 • Обіймайте свою дитину частіше, оскіль­ки батьківські обійми — найзатишніше для неї місце на землі! Діти, які відчули на собі тепло батьківських обіймів, ба­чили, як батьки ніжно обіймають одне одного, своїх близьких, друзів, вирос­тають успішними особистостями.
 • Не пропустіть дитинство свого малюка. Життя не повторити! Живіть не заради дитини, а разом з нею!

Чи дослухаєтеся ви до цих порад, за­лежить від вас. ВИБІР ЗА ВАМИ! Адже зараз ви тримаєте у своїх руках серце, душу і майбутнє своєї дитини.

ВСЕ У ВАШИХ РУКАХ!

Харчування дітей у закладі.

Організація харчування на постійному контролі в ясла-садку №44 , до нього залучаються батьки, батьківська громадськість має змогу ознайомлюватись із щоденним меню,умовами та якістю харчування по групах .

За результатами анкетування батьків ,їх побажаннями збільшено вживання фруктів, овочів, надано консультації з питання організації харчування дітей вдома у вечірні години та вихідні дні.

Метою раціонального харчування у ясла-садку є забезпечення дітей усіма поживними речовинами,вітамінами і мінералами, необхідними для  правильного функціонування дитячого організму.

Щодекади аналізується виконання натуральних норм харчування ,у лютому місяці  вона становила 93,6%

Витяг з Статуту ясел-садка №44

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Херсонський ясла-садо