ДИТИНА ЙДЕ ДО ДИТЯЧОГО САДКА

Один з вирішальних етапів соціалізації малю­ка — початок відвідування дитячого садка. Діти по-різному переживають адаптацію до нових умов: хтось призвичаюється швидше, а для декого цей процес дуже болісний. Полегшити його допо­можуть подані поради.

Як визначити,що час настав?

Коли батьки вирішують віддати малюка до дитячого садка, перед ними постає питання: чи готовий він до перебування в нових умовах? Прийняти рішення допоможуть такі критерії.

-Маля активно прагне спілкуватися з дітьми

Дитина сама підходить до однолітків на май­данчиках, під час прогулянок у парках чи інших зонах відпочинку. Вона не просто спостерігає за їхніми діями або "воює" за іграшки, а робить спроби знайти партнера по грі, може, навіть намагається залагодити конфлікт, говорячи: "Це моя машинка, в тебе є літачок...". З цього можна зробити висновок, що дитина хоче вза­ємодіяти з іншими, а не тільки з батьками.

- Дитина досить самостійна

Малюк повідомляє про свої фізіологічні по­треби, вміє самостійно мити й витирати руки, їсти, одягатися і роздягатися, здатний певний час перебувати без мами.

-Малюку нудно вдома

Якщо дитя часто не може знайти собі вдо­ма заняття, можливо, йому вже час відкривати для себе щось нове.

- Дитина здатна приймати певні правила й обмеження та дотримуватися їх»

Готувати дитину до відвідування дошкільно­го закладу можна і треба заздалегідь.

- Заохочуйте малюка до спілкування з однолітками

Краще адаптуються ті малята, які часто від­відували дитячі майданчики, бавилися з одно­літками в пісочницях, ходили на дні народжен­ня до друзів. Адаптація проходить легше, якщо в групі є знайомі діти, з якими малюк грався вдома або надворі.

- Загартовуйте дитину

Не варто заздалегідь думати про те, як час­то хворітиме маля, почавши відвідувати садок, краще якнайраніше зайнятися його загартову­ванням і зміцненням імунітету.

-Дотримуйтеся режиму дня

Ознайомтеся з розпорядком дня в групі, на­близьте до нього домашній режим і дотримуй­теся його навіть у вихідні.

- Говоріть про відвідування дитсадка як про щось радісне,очікуване

Розповідайте у колі сім'ї про те, що є пози­тивного в дитсадку (нові друзі, іграшки, цікаві заняття, веселі свята та розваги).

У жодному випадку не можна погрожувати садочком як покаранням за неслухняність.

- Налагодьте співпрацю з вихователем

Розкажіть вихователю про індивідуальні особливості дитини: що їй подобається, що ні, які вміння і навички вже сформовані, якої допо­моги вона потребує. Звісно, вихователь і сам про все дізнається згодом, але якщо він зна­тиме це раніше, то зможе допомогти дитині швидше адаптуватися

 

 

 

 

ЩОБ ЗНАЙОМСТВО БУЛО ВДАЛИМ.

Від того, як пройдуть перші дні дитини у са­дочку, залежить її подальше ставлення до ньо­го і бажання чи небажання відвідувати його. Як же батьки можуть допомогти своїй крихітці пе­режити цей переломний момент?

- Зацікавлюйте малюка

Зранку, ведучи дитину до садочка, позитив­но налаштовуйте її. Наприклад так: "Сьогодні у групі на тебе чекає сюрприз! Вихователька підготувала для всіх діток щось дуже цікаве... Хочеш дізнатися, що саме? Тоді поквапмося!".

Таким чином ви даєте маляті зрозуміти, що його день у дитячому садку буде наповнений захопливими заняттями, іграми, а головне — що він займатиметься різними цікавими спра­вами не сам, а разом з іншими дітьми.

- Мисліть позитивно

Пам'ятайте: на малюка дуже впливає на­стрій близьких. Щоб його день у садку прой­шов успішно, не виказуйте свого хвилювання і тривоги, адже ваш неспокій передається ді­тям. І навпаки, позитивні думки батьків допо­можуть маляті швидше адаптуватися.

-Знайомте дитину з садочком потроху

Спочатку приводьте сина чи доню не на весь день, а на годинку-дві, поступово збільшуючи час перебування в закладі. Спершу нехай це буде прогулянка з дітьми своєї групи. Тут ма­люкові легше зорієнтуватися, познайомитися з педагогом та іншими вихованцями. Потім до­речно продовжити спілкування з однолітками в груповій кімнаті. Деяких дітей може зацікави­ти фізкультурне чи музичне заняття, колектив­на робота з ліплення або малювання.

Не слід одразу залишати маля самого, необ­хідно побути в групі деякий час. На прощання обійміть, завірте в тому, що прийдете за ним і з нетерпінням чекатимете на його розповідь про день у садку.

 

-Оберіть іграшку-«помічника»

Звиканню до нових умов сприяє можливість "інтимізувати" обстановку, принісши до групи улюблену іграшку. Вона захопить увагу вашо­го маляти і допоможе йому переключитися від думок про розлуку з рідними. Можна спробу­вати умовити дитину залишити іграшку пере­ночувати в групі й на ранок знову з нею зустрі­тися. Варто розпитувати, що відбувалося з іграшкою впродовж дня: хто з нею дружив, хто кривдив, чи не було їй сумно. Таким чином ви дізнаєтеся про те, як звикає малюк до садочка.

-

Будьте терплячими

Якщо в перші дні у групі дитина вередує і не відпускає маму, намагайтеся заспокоїти її. Якщо минуло вже два-три тижні, а доня чи син так і не адаптувалися, варто на деякий час припинити відвідування дитсадка і повторити спробу згодом.

 

РОзвиваємо мовлення з колиски.

Проблема з ниження рівня мовленнєвого розвитку дошкільнят уже досить тривалий час перебуває на піку актуальності.Занепокоєні педагоги ясла-садка шукають дієві шляхи вчасного виявлення і подолання мовленнєвих порушень. Педагоги запрошують батьків до співпраці.Рукомендують  розробки науковців та практиків  .батьки можуть отримати слушні консультації та поради.Можуть відвідати заняття з цікавої тематики. 

ЩОБ КРАЇНА ПИШАЛАСЯ НАМИ

Формування основ патріотизму в дошкільнят

ПАТРІОТИЗМ: ЗНАННЯ, ЕМОЦІЇ, ДІЇ

Виховання патріотизму з дошкільного дитин­ства таке завдання ставить сьогодні перед освітою держава. Успіх виховного впливу значною мірою залежить від розуміння психологічних ме­ханізмів визрівання цього почуття в особистості.

У психологічних дослідженнях патріотизм роз­глядається як єдність когнітивного, емоцій­ного та діяльнісного компонентів.

Формування патріотизму передбачає ово­лодіння особистістю певною системою знань, уявлень про країну, вироблення адекватно­го емоційно-оцінного ставлення до неї, що як результат має відобразитися у поведінці, вчинках.Сенситивним для формування основ патріо­тизму є старший дошкільний вік, оскільки в цей час відбувається розширення досвіду, станов­лення основних особистісних утворень, форму­вання ціннісних орієнтацій, розпочинається про­цес національно-культурної самоідентифікації.

На цьому віковому етапі провідну роль відіграє емоційний компонент, оскільки саме емоції голов­ним чином регулюють поведінку дитини та впли­вають на формування її інтелектуальної сфери. Дошкільнятам притаманна злитість моральних почуттів і уявлень. Як правило, діти люблять за щось. Тому щоб виховати у них любов до рідної землі, слід показати їм, за що її любити і як.

Переживаючи різні емоції, пов'язані з рідним краєм, привласнюючи оцінки і ставлення близь­ких дорослих, набуваючи уявлення про рідну кра­їну (когнітивний компонент), дитина вибудовує власне ставлення та мотивує свою поведінку.Усвідомлення себе частиною нації можливе лише в процесі суспільної діяльності, під час якої дитина переживає сплеск позитивних емоцій.Особливість прояву патріотизму в дошкільнят така: їхній моральний досвід обмежений рамка­ми тієї практичної діяльності, в яку вони вклю­чаються (гра, спілкування з дітьми і дорослими, праця). Діяльнісний компонент як основа патріо­тизму дошкільника формується завдяки набуттю досвіду, соціалізації, залученню його до різних видів суспільної діяльності.