ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

1. Поводьтеся так, щоб діти відчували себе зігрітими любов'ю й росли здатними дарувати любов.

2. Забезпечте чіткий режим і змістовне життя дітей. Це сприятиме формуванню позитивних звичок.

3 Хваліть за старанність і докладені зусилля, а не за результат. Тоді діти не боятимуться помилок і охоче набуватимуть нового досвіду.

4.Прищеплюйте правильне ставлення до успіху й невдачі: успіх- результат праці та старанності, а невдача крок до успіху.

5 Спілкуйтеся мудро й толерантно. Кожна дитина має відчувати, що ви її приймаєте та розумієте.

6. Виховуйте оптимістичне ставлення до життя. Що оптимістичніша дитина, то вона щасливіша.

7. Довіряйте дітям. Завжди цікавтеся їхньою думкою. Коли діти відчувають довіру, то намагаються виправдати сподівання.

8.Спілкуйтеся та взаємодійте на рівних. При цьому зважайте на вік дітей та їхній життєвий досвід.

 1. Уникайте кепкування та грубощів, не принижуйте гідність дітей. Спонукайте їх доброзичливо ставитися до інших. 10. Будьте послідовними у своїх вимогах. Перш ніж висували їх, упевніться в справедливості та обґрунтованості .

 

 

Долаємо агресію

 • Поясніть дитині , що кожна людина має право на прояв своїх почутів та емоцій, голов­не навчитися керувати ними, а не бездумно й безконтрольно піддаватися їхньому впливу.
 • Важливо вчитися самим I навчити дтей не заганяти емоційне напруження всередину, а виражати його адекватними, неруйнівними способами.
 • Допомагайте сину чи доньці опановувати навички безконфліктної поведінки: аргументовано відстоювати свою думку, виражати свої емоції прийнятними словами, інтонацією, діями. Якщо в сам'ї не вдаються до методівізичного виховання", всебічно обговорюють гострі ситуації й шукають компроміси, то дитина засвоює такий стиль поведінки як позитивну життєву настанову.
 • Якщо в малюка з'являються ознаки агресивної поведінки, слід насамперед проаналізувати, чи не є вони проявами хвороби.
 • Якщо дитина вступила в бійку, захищаючи від зазіхань інших малят свої іграшки, необхідно пояснити, що діти зовсім не бажають їй нічого поганого. Їм просто хотілося побавитися разом з таким вихованим хлопчиком (д!вчинкою), у якого) є чудові іграшки.
 • Якщо дитина говорить, що хтось її скривдив і довелося дати відсіч, не треба сварити її. Якщо "фізичні" заходи протидії були виправданими, необхідно визнати це. Малюков! слід пояснити, що бажано не битися, а шукати ігші способи. Але вимагати бути зовсім пасивним не можна.
 • Якомога частше ставте дітям запитання: "Чого тобі хочеться? А як краще це зробити? Чому?".
 • Для дитини немае значения, яким способом привернути увагу дорослих негативним чи позитивним. Тому треба намагатися якомога частше надавати взаємодії з дитиною позитивного відтінку.
 • 3 агресивними дітьми доцільно використовувати арттерапію, роботу з піском, глиною, малювання, аплікацію, оригамі, ігри з мильними бульбашками.
 • Загалом, найважливішюю виховною аксіомою, на якій має грунтуватися індивідуальний підхід до кожної дитини (агресивний малюк не є винятком), є така: "Усе виховання тримається на одному слові любити!". Дітей треба просто любити...

Воспитание гуманности.

«Добрые чувства необходимо воспитывать с детства»

В.А. Сухомлинский

Показателем и стержнем нравственной воспитанности человека является характер его отношений к людям, самому себе, ко всему окружающему миру.

Гуманные чувства – это моральные качества, которые включают в себя: сочувствие, сопереживание, отзывчивость, доброту, эмпатию, стремление к подавлению зависти…

Все эти качества закладываются в дошкольном возрасте. Главную роль воспитанию этих качеств отводил А.С.Макаренко. Вся его педагогика построена на принципе гуманизма – вера в человека в сочетании с требовательностью.

Нам взрослым (и родителям, и педагогам) в процессе воспитания гуманности необходимо стараться создавать соответствующие благоприятные условия развития ребенка. А именно: организовать содержательную и интересную жизнь с постоянной занятостью детей (меньше возникает споров, конфликтов); регулировать правильное отношения со стороны взрослых и сверстников, основанное на взаимопомощи и уважении (это способствует формированию доброжелательности, уверенности в себе, чувства морального удовлетворения); использовать гуманные методы воспитания, исключающие оскорбления, унижение (дети чувствуют себя спокойно, уверенно, перенимают манеру общения).

Также, с учетом психологических особенностей детей в каждом возрастном периоде необходимо ставить определённые задачи по формированию гуманных чувств. В младшем дошкольном возрасте (2-4 года) - это формирование элементарных представлений о доброте, дружбе, накопление положительного эмоционального опыта. У детей 4-5 лет – формирование доброжелательности, честности, правдивости, радости (дети понимают что такое «хорошо», «плохо»), нравственных ценностей, закрепление представлений о положительных поступках. В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) рекомендуется продолжать воспитательную работу по формированию представлений о нормах и правилах поведения в обществе, содействовать формированию опыта положительного поведения и умению выполнять эти нормы без контроля взрослых, способствовать осознанию детьми моральных ценностей.

Интересно, что у детей дошкольного возраста понятия «красивый» и «хороший» сближены – красивый не может быть плохим. Недоброжелательность дошкольники чаще проявляют к сверстникам, чем к детям старше и взрослым.

В период дошкольного детства у ребёнка появляется чувство «эмоциональной привязанности» - способности понимать чувства других, на основе которого в более старшем возрасте формируется сопереживание; а потом появляется чувство симпатии; которая перерастает в дружбу и товарищество. Как важно не упустить момент в воспитании этих чувств, предпосылки и условия развития которых заложены в дошкольном возрасте!

Стоит отметить, что процесс формирования нравственных качеств, проходит свои «возрастные стадии». Например: сопереживание в младшем дошкольном возрасте является ещё, по сути, сочувствием (ему плохо, мне его жаль…); у ребёнка 4-5 лет сопереживание можно приравнять к утверждению (ему плохо – я так не хочу…); и только в старшем дошкольном возрасте переживание переходит в действие (ему плохо, я хочу ему помочь).

Так как же нам, взрослым, помочь маленькому человеку стать Человеком среди людей? В первую очередь, несомненно, личным примером. Наше собственное поведение, доброе отношение к окружающим, умение любить (жертвовать личным для блага ближнего) способны заложить крепкие «семена» нравственности в души наших детей. И, конечно же, детей требуется побуждать к проявлению доброжелательности (скажи «здравствуй», помоги…). При этом важна положительная оценка действий ребёнка (похвала, поощрение, улыбка, ласковое отношение). Эффективно и создание специальных ситуаций (давайте поможем малышам). Различные игры творческого характера («Больница», «Дом», «Школа») помогают ребёнку закрепить полученные представления о человеческих чувствах и поступках, о правилах поведения в обществе. Величайшее значение в воспитании нравственных качеств имеет художественная литература (анализ поступков героев), а также этические беседы с детьми.

 • взрослые, должны помнить, что самым действенным и важным условием при воспитании нравственных качеств ребёнка является соблюдение культурных традиций своего народа. Если мы хотим, чтобы растлевающий дух времени не касался наших детей, нужно искоренять его сначала в себе и следовать принципам семейного воспитания, завещанного нашими благочестивыми предками.

Величайший подвижник, современник А.С. Пушкина, иеромонах Порфирий (Левашов), оставивший нам замечательные книги о семье и воспитании детей говорил: «Отцы и матери!....дети ваши своим счастьем могут быть обязаны…не богатству, а своим добродетелям и благонравию…».

Загартування дітей дошкільного віку

Загартування дітей дошкільного віку вимагає обережного підходу й відповідального ставлення. Під час загартувальних процедур дотримуйтеся загальних принципів Дошкільне тіловиховання в літній період

Принципи загартування дітей дошкільного віку:

 • систематичність поступовість
 • послідовність
 • емоційний фон
 • комплексність
 • індивідуальний підхід

Систематичність:

    • Загартовуйте дитину систематично.
    • Систематичні гартувальні процедури сприяють утворенню стійких рефлексів. У дітей вони можуть швидко згасати, якщо порушити цей принцип. Тому проводьте процедури цілий рік, навіть узимку й за несприятливих погодних умов.

Поступовість:

 • Збільшуйте час процедури загартування дітей поступово.
 • Тренування механізмів терморегуляції відбувається в тих випадках, коли перед організмом щоразу постають складніші завдання.
 • Поступово: знижуйте температуру повітря збільшуйте площу організму, яку піддаєте впливу продовжуйте тривалість процедур.
 • Пам’ятайте, що стан теплового дискомфорту може призвести до захворювання, особливо в дітей раннього віку.

Послідовність:

 • Послідовно збільшуйте інтенсивність впливів на організм. Наприклад, до сонячних процедур слід переходити лише після звикання до повітряних ванн.

Емоційний фон:

Проводьте гартувальні процедури на позитивному емоційному фоні — під музику, в ігровій формі тощо.

Пам’ятайте: негативне ставлення дитини до процедур перешкоджає формуванню умовно-рефлекторних зв’язків.

Комплексність:

 • Застосовуйте гартувальні процедури в комплексі з іншими фізкультурно-оздоровчими заходами.
 • Повітряні ванни поєднуйте з рухливими іграми, фізичними вправами.
 • Комбінуйте гартувальні впливи на різних ділянках тіла, чергуйте місцеві й загальні процедури.

Індивідуальний підхід:

 • Враховуйте вікові та індивідуальні особливості організму дитини, стан її здоров’я.
 • Пам’ятайте: терморегуляція дошкільників відрізняється від терморегуляції дорослих.
 • Кількість поверхнево розміщених кровоносних судин у дитини більша, тож і тепловіддача вища. В одних випадках настає швидке переохолодження, в інших — швидке перегрівання.
 • БЕРЕЖІТЬ ДИТИНСТВО: ПОРАДИ БАТЬКАМ
 • У яких би складних умовах ми, дорослі, не перебували, які б справи нас не захоплюва­ли, ми повинні усвідомити аксіому життя: наші діти, їхнє життя — це найвищі цінності.
 • Діти пробачать нам усі наші помилки і слаб­кості, крім байдужості та лицемірства. Саме бай­дужість батьків діти часто сприймають як покарання, свідчення своєї непотріб­ності й від цього страждають. Подаруй­те дитині відчуття потрібності, любові! Відкрийте їй своє серце!
 • Говоріть з дитиною — це безцінні хвилини, як для вас, такі для неї, оскіль­ки кожна людина у найскрутніші часи подумки завжди повертається до свого "золотого часу" — дитинства. Саме ці спогади можуть стати тими позитивни­ми психологічними якорями, які у тяж­ких життєвих ситуаціях допомагають виводити людину в її ресурсний стан, долати негаразди і йти по життю далі з любов'ю й радістю у серці.
 • Пам'ятайте: якщо ви погано виховуєте своїх дітей, усі ваші досягнення, навіть блискуча кар'єра, не матимуть жодного значення. Головна ваша місія — виховати гармонійну, успішну, щас­ливу особистість.
 • Обіймайте свою дитину частіше, оскіль­ки батьківські обійми — найзатишніше для неї місце на землі! Діти, які відчули на собі тепло батьківських обіймів, ба­чили, як батьки ніжно обіймають одне одного, своїх близьких, друзів, вирос­тають успішними особистостями.
 • Не пропустіть дитинство свого малюка. Життя не повторити! Живіть не заради дитини, а разом з нею!

Чи дослухаєтеся ви до цих порад, за­лежить від вас. ВИБІР ЗА ВАМИ! Адже зараз ви тримаєте у своїх руках серце, душу і майбутнє своєї дитини.

ВСЕ У ВАШИХ РУКАХ!

Харчування дітей у закладі.

Організація харчування на постійному контролі в ясла-садку №44 , до нього залучаються батьки, батьківська громадськість має змогу ознайомлюватись із щоденним меню,умовами та якістю харчування по групах .

За результатами анкетування батьків ,їх побажаннями збільшено вживання фруктів, овочів, надано консультації з питання організації харчування дітей вдома у вечірні години та вихідні дні.

Метою раціонального харчування у ясла-садку є забезпечення дітей усіма поживними речовинами,вітамінами і мінералами, необхідними для  правильного функціонування дитячого організму.

Щодекади аналізується виконання натуральних норм харчування ,у лютому місяці  вона становила 93,6%

Витяг з Статуту ясел-садка №44

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Херсонський ясла-садок № 44 комбінованого типу Херсонської міської ради (далі ясла-садок) заснований на комунальній формі власності.

1.2. Юридична адреса ясла-садка:

73042 м. Херсон , вул. Генерала Алмазова буд.№41-а,телефон 42-64-37

1.4. Власником ясел-садка є територіальна громада міста Херсона.

Управління освіти Херсонської міської ради здійснює фінансування ясла-садка, його матеріально-технічне забезпечення .

1.5. Головною метою ясла-садка є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї цілісного ставлення до світу.

1.6. Головні завдання ясла-садка - збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей , формування їх особистості, розвиток творчих здібностей, нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, корекційно-відновлювальна робота з розвитку мовлення.

1.7. Ясла-садок в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 , іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

 

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ясла -садку є :

діти , завідувач, педагогічні працівники , помічники вихователів, батьки, або особи, які їх замінюють, медичні працівники, особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному