СІМ'Я ОЧИМА ВАШОЇ ДИТИНИ

"Дорослі ніколи нічого не можуть

зрозуміти самі, й діти втомлюються

постійно пояснювати їм, що й до чого".

Антуан де Сент-Екзюпері "Маленький принц"

Варто знати!

Коли ми відвідуємо картинну галерею і вдивля­ємося в роботу художника, то завжди прагнемо зрозуміти не тільки його задум — те, що він праг­нув нам сказати мовою барв, символів, ліній, — а і його самого.

Малюнок—дієвий засіб вивчення внутрішнього світу людини, який виявляє її психологічні особли­вості, бо за своєю суттю є проекцією (винесен­ням назовні) її переживань, уявлень, устремлінь.

Це стосується і дитячих малюнків. Л. Виготський говорив: маленька дитина ще не може пов­ною мірою передати свої почуття, відчуття сло­вом, атому її"мовою" стають фарби, олівці, папір.

Тож якщо ви хочете дізнатися, як почуваєть­ся у родині ваш малюк, якими бачить стосун­ки з близькими, запропонуйте йому зобразити свою сім'ю і уважніше придивіться до малюнків. (Цю проективну методику за А. Венгером можна використовувати з дітьми вже з четвертого року життя).

До дії!

• Попросіть дитину створити малюнок "Моя сім 'я" і спробуйте його "розшифрувати".

Фахівці наголошують: малюнків на певну тему має бути кілька, що дасть змогу простежити дина­міку стану особистості та спостерігати за її пси­хічним розвитком тривалий час.

Малюнок дитини — чудовий привід розпочати з нею невимушену розмову про те, що вона зо­бразила, що її хвилює. Не втрачайте цієї нагоди!

"Розшифрувати" дитячі малюнки вам допомо­жуть такі книжки та публікації:

БЕРЕЖІТЬ ДИТИНСТВО: ПОРАДИ БАТЬКАМ

  • У яких би складних умовах ми, дорослі, не перебували, які б справи нас не захоплюва­ли, ми повинні усвідомити аксіому життя: наші діти, їхнє життя — це найвищі цінності.
  • Діти пробачать нам усі наші помилки і слаб­кості, крім байдужості та лицемірства. Саме бай­дужість батьків діти часто сприймають як покарання, свідчення своєї непотріб­ності й від цього страждають. Подаруй­те дитині відчуття потрібності, любові! Відкрийте їй своє серце!
  • Говоріть з дитиною — це безцінні хвилини, як для вас, такі для неї, оскіль­ки кожна людина у найскрутніші часи подумки завжди повертається до свого "золотого часу" — дитинства. Саме ці спогади можуть стати тими позитивни­ми психологічними якорями, які у тяж­ких життєвих ситуаціях допомагають виводити людину в її ресурсний стан, долати негаразди і йти по життю далі з любов'ю й радістю у серці.
  • Пам'ятайте: якщо ви погано виховуєте своїх дітей, усі ваші досягнення, навіть блискуча кар'єра, не матимуть жодного значення. Головна ваша місія — виховати гармонійну, успішну, щас­ливу особистість.
  • Обіймайте свою дитину частіше, оскіль­ки батьківські обійми — найзатишніше для неї місце на землі! Діти, які відчули на собі тепло батьківських обіймів, ба­чили, як батьки ніжно обіймають одне одного, своїх близьких, друзів, вирос­тають успішними особистостями.
  • Не пропустіть дитинство свого малюка. Життя не повторити! Живіть не заради дитини, а разом з нею!

Чи дослухаєтеся ви до цих порад, за­лежить від вас. ВИБІР ЗА ВАМИ! Адже зараз ви тримаєте у своїх руках серце, душу і майбутнє своєї дитини.

ВСЕ У ВАШИХ РУКАХ!

 

Інформація для батьків

Харчування дітей у закладі.

Організація харчування на постійному контролі в ясла-садку №44 , до нього залучаються батьки, батьківська громадськість має змогу ознайомлюватись із щоденним меню,умовами та якістю харчування по групах .

За результатами анкетування батьків ,їх побажаннями збільшено вживання фруктів, овочів, надано консультації з питання організації харчування дітей вдома у вечірні години та вихідні дні.

Метою раціонального харчування у ясла-садку є забезпечення дітей усіма поживними речовинами,вітамінами і мінералами, необхідними для  правильного функціонування дитячого організму.

Щодекади аналізується виконання натуральних норм харчування ,у лютому місяці  вона становила 93,6%

Витяг з Статуту ясел-садка №44

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Херсонський ясла-садок № 44 комбінованого типу Херсонської міської ради (далі ясла-садок) заснований на комунальній формі власності.

1.2. Юридична адреса ясла-садка:

73042 м. Херсон , вул. Генерала Алмазова буд.№41-а,телефон 42-64-37

1.4. Власником ясел-садка є територіальна громада міста Херсона.

Управління освіти Херсонської міської ради здійснює фінансування ясла-садка, його матеріально-технічне забезпечення .

1.5. Головною метою ясла-садка є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї цілісного ставлення до світу.

1.6. Головні завдання ясла-садка - збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей , формування їх особистості, розвиток творчих здібностей, нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, корекційно-відновлювальна робота з розвитку мовлення.

1.7. Ясла-садок в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 , іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

 

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ясла -садку є :

діти , завідувач, педагогічні працівники , помічники вихователів, батьки, або особи, які їх замінюють, медичні працівники, особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоровю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

*обирати і бути обраними до органів громадянського самоврядування ясла - садка ;

*звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку ,виховання і навчання своїх дітей;

*брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ясла-садка;

*відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

*захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють ,зобов’язані:

*своєчасно вносити плату за харчування дитини у ясла-садку у встановленому порядку;

*своєчасно повідомляти ясла-садок про можливість відсутності або хвороби дитини;

*слідкувати за станом здоровя дитини;

*дотримуватись режиму дня ясла-садка;

*інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут , Правила внутрішнього трудового розпорядку ясла-садка , умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб що їх замінюють ;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;

- виконувати накази рекомендації та вказівки керівництва;

- інші обовязки , що не суперечать законодавству України.

7.10.Працівники ясла-садка несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоровя дитини згідно із законодавством.