Увага!

для реєстрації до  дошкільних навчальних закладів перейдіть за посиланням http://kingad-reg.ftl.kherson.ua/?page=information

З 1 вересня 2018року в яса-садку №44 вводиться в дію «Порядк організації пропускного режиму та правил відвідування ясел-садка №44»

 Порядок

організації пропускного режиму та

правил відвідування

Херсонського ясел-садка №44

комбінованого типу

Херсонської міської ради 

 

1.Загальні засади

1.1.Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування ясел-садка (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту»,абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту»,керуючись пунктами 1,2 пукту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти,затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017р.№1669,Рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 19.06.2018 №204 ««Про затвердження Примірного порядку пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти м.Херсона», з метою створення безпечних умов для дошкільників , працівників ясел-садка, запобігання небезпечним ситуаціям, проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладу, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників та вихованців ясел-садка.

Пропускний режим-сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу сторонніх осіб,проїзду транспортних засобів, виносу(вивозу)майна на територію чи з території закладу.Пропускний режим передбачає комплекс спеціальних заходів,направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності закладу, визначає порядок пропуску працівників, вихованців закладу,їх батьків або осіб, що їх замінюють та інших відвідувачів дошкільного закладу.

1.2. Порядок встановлює доступ працівників, вихованців закладу, їх батьків або осіб, що їх замінюють та інших відвідувачів дошкільного закладу на територію та в приміщення закладу, а також порядок занесення та винесення матеріальних цінностей, в’їзду (виїзду)автотранспорту.

1.3. Контроль і забезпечення дотримання пропускного режиму покладається на завгоспа згідно наказу директора.

1.4. Охорона приміщень забезпечується сторожами ясел-садка.(в робочі дні-по графіку чергування,у вихідні та святкові дні-цілодобово)

1.5.Загальний контроль, організація і забезпечення дотримання пропускного режиму покладається на директора ясел-садка.

1.6. Виконання вимог, що визначаються даним порядком є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у яслах-садку , вихованців та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях ясел-садка №44.

1.7. З метою ознайомлення відвідувачів ясел-садка №44 зпропускним режимом і правилами відвідування даний Порядок розміщується в батьківсьеих куточках кожної вікової групи і на офіційному інтернет-сайті закладу. Батьки вихованців ознайомлюються з даним Порядко під підпис.

2.Організація пропусного режиму в ясла-садку№44

2.1.Загальна організація .

2.1.1.Вхід на територію та в приміщення ЗДО дозволяється :

-працівникам з 06:50 (кухарям 05:50) до 18 :30

-вихованцям та їх батькам або особам,що їх замінюють 07:00 до 18:30

-відвідувачам, які не є учасниками освітнього процесу та батькам з особистих питань згідно графіку прийому громадян.

У разі виробничої необхідності (ремонтні роботи, заміна обладнання )у вихідні та святкові дні-за письмовим дозволом директора

2.1.2.Вхід у приміщення здійснюється:

-працівниками та відвідувачами через центральний вхід;

-працівники харчоблоку- через службовий вхід до харчоблоку.

-вихованцями та їх батьками або особами,що їх замінюють:

до групи №1,№2,№3,№4,№5 –через центральний вхід;

до групи №6-через вхід до групи;

2.1.3.В робочі дні вхід до харчоблоку відкривають та закривають кухарі .

2.1.4.У вихідні та святкові дні Центральний та службовий вхід закриті цілодобово.

2.1.5.З 07:00 до 17 :00 пропуск до закладу здійснюється через чергового за графіком.

2.1.6.з 17:00 жо 18:30 відповідальність за знаходження осіб в приміщенні ЗДО несе черговий сторож.

1.1.7. Хвіртка зі сторони вул.Вишневої відкрита з 06:30 до 08:30 та з 16:00 до 18:30

2.2.Пропускний режим для працівників закладу.

2.2.1.Вихователі приймають /віддають дитину особисто батькам або особам, які їх замінюють.У разі,якщо дитину забирає інша особа,батьки зобов’язані надати вихователю письмову заяву та заздалегідь повідомити, що на їх прохання за дитиною прийде інша особа(вказати П.І.Б.особи та ким дитині доводиться вона)

2.2.2.Педагоги зобов’язані заздалегідь попередити адміністрацію закладу про незаплановані/заплановані зустрічі з батьками,а також про час місце та мету.Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити чергового сторожа або відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками.

2.2.3.Працівники зобов’язані проявляти пильність при появі сторонньої особи в приміщенні або на території закладу провести, зателефонувати до адміністрації ЗДО.

2.2.4. Працівники зобов’язані слідкувати, щоб був закритий вхід до приміщення після виходу/повернення дітей з прогулянки.

2.2.5. Працівникам заборонено залишати відчинені двері, хвіртки, впускати на територію чи в приміщення невідомих осіб; залишати без супроводу відвідувачів ЗДО .

2.3.Пропускний режим для батьків вихованців або осіб,що їх замінюють.

  1. Батьки вихованців або особи, які їх замінюють,з особистих питань до адміністрації закладу проходять через центральний вхід згідно графіку прийому громадян, за попередньою домовленістю або за необхідністю.

2.3.2.Вихованці разом з батьками або особами ,що їх замінюють зобов’язані прийти не пізніше 8:15 години.У разі запізнення батьки зобов’язані попередити вихователя про причину запізнення,допуск до групи здійснюється за домовленістю з вихователем.

2.3.3. Батьки зобов’язані дотримуватись режиму роботи групи ,яку відвідує дитина , за потребою забирати протягом робочого дня зателефонувавши вихователю.

2.3.4.БАТьки зобов’язані особисто приводити/забирати дитину із ЗДО,у разі , якщо дитину забирає інша особа батьки зобов’язані надати вихователю письмову заяву, погоджену директором та зазделегіть його повідомити,що на їх прохання за дитиною прийде інша особа .

2.3.5.Батькам не дозволяється приходити до закладу з крупно-габаритними сумками чи валізами та свійськими тваринами.

2.3.6.Особисті питання до вихователів вирішуються з 07:00 до 8: 30 годин.В інший час педагог працює з групою дітей і його не рекомендується відволікати.

2.3.7.Для батьків новоприбулих дітей протягом адапційного періоду встановлюється пропускний режим за домовленістю з вихователем.

2.3.8.Батькам та особам ,що їх замінюють, забороняється залишати без нагляду своїх дітей, залишати відкритими двері в приміщеннях закладу та групи.

2.4.Контрольно-пропускний режим для відвідувачів закладу

2.4.1. Відвідувачі проходять у будівлю ЗДО тільки через центральний вхід.

2.4.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують ЗДО за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі – Журнал).

2.4.3. Посадові особи, які прибули до ЗДО з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

2.4.4. Групи осіб, що відвідують ЗДО для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням директора та з відповідною реєстрацією а журналі.

2.4.5. На прийом до директора ЗДО, за попередньою домовленістю або в дні прийому відвідувачі пропускаються:

- в одязі, прийнятому в державних установах;

-з виключеними мобільними телефонами;

- в адекватному стані (визначається візуально).

2.4.6. Для виклику працівника ЗДО або представника адміністрації необхідно натиснути кнопку дзвінка.Черговий реєструє відвідувача та супроводжує викликає необхідну особу.

2.4.7. При відвідуванні ЗДО відвідувач зобов’язаний за проханням відповідальної особи надати на візуальний огляд принесені з собою речі, які викликають підозру, для недопущення внесення в будівлю ЗДО алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

2.4.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, відповідальна особа затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику адміністрації ЗДО та діє у відповідності до отриманих вказівок.

2.4.9. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі ЗДО, відповідальна особа діє за вказівками директора закладу або його заступника.

2.4.10. Прохід територією ЗДО дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації знаходження на території ЗДО та прохід нею стороннім особам заборонено.

2.5. Пропускний режим для автотранспортних засобів

2.5.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію ЗДО здійснюється за розпорядженням директора.Завезення продуктів здійснюється згідно графіку та маршруту.

2.5.2. Допуск без обмежень на територію ЗДО дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

2.5.3. Паркування автомобільного транспорту на території ЗДО без дозволу адміністрації заборонено.

3.Правила поведінки відвідувачів ясел-садка

3.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні ЗДО зобов’язані:

3.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

3.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, дошкільників та інших відвідувачів ЗДО.

3.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників ЗДО.

3.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, працівниками ЗДО їх службових обов’язків.

3.1.5 Зберігати черговість на прийомі до директора (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

3.1.6. Бережливо ставитися до майна ЗДО, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.

3.1.7. При вході до будівлі ЗДО відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у відповідальної особи з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі ЗДО.

3.2. Відвідувачам ЗДО забороняється:

3.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях ЗДО без дозволу на те адміністрації, відповідальної особи чи завгоспа .

3.2.2 . Виносити з приміщення ЗДО документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

3.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгоджені з адміністрацією ЗДО.

3.2.4. Приносити у ЗДО алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

3.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території ЗДО.

3.2.6. Вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюля.

3.2.7.Бути присутнім на зборах чи інших заходах з включеним мобільним телефоном.

3.2.8. Входити до ЗДО в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудному одязі.

3.2.9. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки ЗДО фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, котрі здійснюють пропускний режим.

3.3. Відповідальність відвідувачів ЗДО за порушення даного Порядку:

3.3.1. У випадку порушення відвідувачем ЗДО пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження відповідальною особою або любим працівником ЗДО та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.

3.3.2 У випадках скоєння відвідувачами кримінальних дій,винні особи підлягають кримінальній відповідальності згідно чинного законодавства.

3.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна ЗДО на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

4. Порядок пропуску з табельною зброєю,спеціальними засобами, іншими забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння предметів.

4.1. Прохід осіб в приміщення ЗДО з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

4.1.1. Співробітникам,которим в установленому порядку дозволено зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї-при наявності запису у відповідному документі.

4.1.2.Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.

4.1.3. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

5. Порядок пропуску представників засобів масової інформації.

5.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю ЗДО за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення, та супроводжуються до директора .

5.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території ЗДО, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після пред’явлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або представника адміністрації ЗДО.

6.Організація і проведення ремонтно-будівельних робіт в будівлі та приміщеннях закладу.

6.1. Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) ЗДО для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або завгоспа.

7.Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації.

7.1. Пропускний режим в будівлю та на територію ЗДО на період надзвичайних ситуацій обмежується.

7.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

8. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів ясел-садка з приміщень та порядок їх охорони

8.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів ЗДО при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок охорони приміщень розробляються директором закладу спільно з відповідальним за ведення роботи з охорони праці,протипожежної та електробезпеки.

8.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні ЗДО на видному й доступному для відвідувачів місці.

8.3 Пропуск відвідувачів у приміщення ЗДО припиняється.

8.4.Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, – забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію ясел-садка

9. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в ясла-садку

9.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в ясла-садку, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування ясел-садка (далі – Порядок) всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами покладається на директора ясел-садка.

9.2. Директор ясел-садка наказом призначає відповідальних по закладу за здійснення заходів пропускного режиму та дотримання норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами відповідно до розподілу обов’язків.

ЗВІТ

Директора ЗДО №44 комбінованого типу «Струмочок»

Херсонської міської ради

Боровик Т.В.

перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2017/2018 н.р.,05.06.2018р.

Матеріально-технічне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків батьківської громади.

Так з вересня по травень кошти отримані від благодійних внесків батьків, витрачені на проведення ремонтних робіт та поповнення матеріально-технічної бази ясла-садка.

Проведено наступні роботи: ремонт спальної кімнати молодшої групи- 3 748 грн., ремонт сантехніки-994 грн.; ремонт пральних машин,плити-3900 грн.;

Придбано : тюлеві штори - 8424 грн; вішаки для рушників для середньої групи -3 900 грн.; порошок пральний -6 273 грн.; посуд-972 грн.; конвектор-1099 грн.; тепловентилятор-498 грн.; меблі-20 000грн.; м’ягкий інвентар(рушники)-4998 грн.=матраци 540 грн.; спортивне обладнання-400грн.; ваги товарні-3740 грн. ;фарба-1380 грн.;дератизація-522 гр.; опромінювач-543 грн.;пофарбоване все ігрове та спротивне обладнання на території ясла-садка,проведено повірку монометрів,терезів,гір.

Сума позабюджетних надходжень становила 61 931 грн.

За рахунок бюджетних коштів проведено капітальний ремонт даху приміщення -221 000грн..

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!!!

Повідомляємо ,що набір дітей до ясел-садка на 2018/2019 навчальний рік  розпочинається з 01.08. 2018р.

Звертаємо вашу увагу на те , що всю інформацію щодо питань реєстрації дітей до ясла-садка та стану черги можна отримати у директора закладу Боровик Тетяни Василівни за телефоном 42-64-37

 

Перспективна кількість набору дітей по групах ясел-садка №44

Вік

2018/2019н.р

2019/2020н.р

2020/2021н.р

Ясельна (з 2-х до 3-х років)

22

22

22

Молодша(з 3-х до 4-х років)

4

30

4

Середня(з 4-х до 5-ти років)

2

1

1

Старша (з 5-ти до 6-ти років)

5

4

5

Старша логопедична (з 5-ти до 6-ти )

2

2

3

 

Херсонський ясла-садок №44 комбінованого типу Херсонської міської ради був заснований у 1989 році. Розташований у Північному мікрорайоні  м. Херсона.  Функціонує 6 вікових груп. Одна група – переддошкільного віку, 5 груп – дошкільного віку. З метою  проведення корекційної роботи у 2003 році відкрито логопедичну групу, де досвідченими фахівцями проводиться корекційна робота з дітьми,які мають вади мовлення.

Щорічно набирається одна ясельна група(2-3 роки). Раз на три роки(2016,2019,...) набирається молодша група (3-4 роки). В інші садові групи добираються діти при наявності вільних місць. До логопедичної групи зараховуються діти за направленням ПМПК.

Педагогічний колектив дошкільного закладу налічує 15 осіб. Серед них «спеціаліст вищої категорії» - 1, «спеціаліст І категорії» - 5, «спеціаліст ІІ категорії»  - 4, решта-спеціалісти.

Уже понад 20 років керує дитячою установою   Боровик Тетяна Василівна - спеціаліст вищої категорії з фаховою освітою та педагогічним стажем роботи 38 років.   Уміння застосовувати набуті знання на практиці-показник якості і сформованої компетентності дитини.Під час занять вихователі,моделюючи ігрові ситуації,спонукають вихованців пригадувати потрібну інформацію,експерементувати,розмірковувати і робити висновки,тобто користуватися знаннями у реальному житті.